Artikelen

Rijenbemesting

Categorie: Laatste Nieuws Gepubliceerd op 14 februari 2015
Geschreven door Super User Hits: 2059

Wanneer er geen maatregelen worden genomen omtrent de maïsteelt, daalt de maïsopbrengst komende jaren met ongeveer 11 procent.

Oplossing:

 

De enige manier om de opbrengstdaling te beperken is door gebruik te maken van rijenbemesting met dierlijke mest, fosfaatkunstmestvervangers en een optimaal gebruik van vanggewassen,

- Er zijn twee manier op rijenbemesting toe te passen: drijfmest injecteren en zaaien in één werkgang, of bemesten en zaaien in twee aparte werkgangen maar dan met gebruik van GPS-RTK.