Dunnink Rouveen

Op zoek naar een betrouwbare loonwerker?
Eén die efficiency combineert met slagvaardigheid?
Welkom bij Dunnink Rouveen.

Dunnink Rouveen

Op zoek naar een betrouwbare loonwerker?
Eén die efficiency combineert met slagvaardigheid?
Welkom bij Dunnink Rouveen.

Dunnink Rouveen

Op zoek naar een betrouwbare loonwerker?
Eén die efficiency combineert met slagvaardigheid?
Welkom bij Dunnink Rouveen.

Dunnink Rouveen

Op zoek naar een betrouwbare loonwerker?
Eén die efficiency combineert met slagvaardigheid?
Welkom bij Dunnink Rouveen.

Sleepslangbemesting

Categorie: Laatste Nieuws
Gepubliceerd op 19 januari 2017
Geschreven door Super User Hits: 1775

Sleepslangbemesting is een innovatie in de landbouw om mest uit te kunnen rijden op natte landbouwgronden zonder dat de bodem beschadigd raakt.

Om structuurschade te voorkomen wordt bij sleepslang bemesting gebruik gemaakt van een lichte tractor met een mest-injecteur, in plaats van een zware tankcombinatie zoals deze voorheen gebruikt werd.

 

Bij de mestput staat nog een tractor met een grote pomp. Deze (mest)pomp wordt op afstand bediend. De bestuurder van de tractor met mest-injecteur kan – als hij klaar is met uitrijden – de pomp niet stoppen aangezien hij soms wel 3 à 4 kilometer verderop in het veld aan het werk is. Als de bestuurder van de tractor met mest-injecteur de toevoer van de mest wil stoppen, neemt hij via de portofoon contact op met de bestuurder van de pomptractor. Op deze manier kan men sneller werken en zal er minder mest onnodig worden uitgestrooid. Bovendien is er sprake van meer bedieningsgemak omdat men op afstand – elke locatie binnen een straal van 700 meter – de pomp kan bedienen.

 

Graslandherstel wordt steeds belangrijker

Categorie: Laatste Nieuws
Gepubliceerd op 12 maart 2015
Geschreven door Super User Hits: 2103

Graslandonderhoud wordt steeds belangrijker door stijgende voerprijzen voor aan te kopen krachtvoer en ruwvoer.

Het is dan ook belangrijk dat u uw grasland in optimale conditie houdt en jaarlijks probeert te investeren voor een klein bedrag in graslandonderhoud. U krijgt hierdoor een betere zode met jong en fris gras.

 

 

Rijenbemesting

Categorie: Laatste Nieuws
Gepubliceerd op 14 februari 2015
Geschreven door Super User Hits: 2059

Wanneer er geen maatregelen worden genomen omtrent de maïsteelt, daalt de maïsopbrengst komende jaren met ongeveer 11 procent.

Oplossing:

 

De enige manier om de opbrengstdaling te beperken is door gebruik te maken van rijenbemesting met dierlijke mest, fosfaatkunstmestvervangers en een optimaal gebruik van vanggewassen,

- Er zijn twee manier op rijenbemesting toe te passen: drijfmest injecteren en zaaien in één werkgang, of bemesten en zaaien in twee aparte werkgangen maar dan met gebruik van GPS-RTK.